Інформація з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
щодо документів про освіту та даних про навчання особи

За допомогою даного сервісу можливо отримати інформацію, що міститься в ЄДЕБО, щодо:
1) здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти – з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року;
2) документів про здобуту вищу, фахову передвищу та професійну (професійно-технічну) освіту, які отримані з червня 2015 року;
3) документів про здобуту вищу, професійно-технічну та загальну середню освіту, які отримані з 2000 року, якщо на їх підставі здійснювався вступ на навчання для здобуття вищої освіти – з 2012 року, фахової передвищої освіти – з 2020 року, професійної (професійно-технічної) освіти – з 2013 року.
Інформація щодо здобуття освіти за кошти державного бюджету у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) в ЄДЕБО не міститься.
Відповіді на найпоширеніші запитання з приводу невідображення єДокументів про освіту в застосунку Порталу «ДІЯ»